Kennismakingsgesprek 30 minuten
Intake ongeveer 90 minuten
Intake + EMB bloedtest
Vervolgconsult per 15 minuten
EMB bloedtest zonder consult
Indicatie elasticiteit vaten

€ 30
100 (inclusief analyse/uitwerking)
€ 180
€ 17,50
€ 100
€ 20

Bovenstaande tarieven zijn exclusief supplementen. De kosten van een vervolgconsult zijn afhankelijk van de duur van het consult. De eerste paar consulten duren het langst (maximaal 45 minuten). Na een aantal consulten zal 30 minuten per consult volstaan. Bedragen kunnen met PIN worden voldaan aan het einde van het consult. De factuur wordt per email nagezonden.

Kennismakingsgesprek 30 minuten: € 30
Intake ongeveer 90 minuten: € 100 (inclusief analyse/uitwerking)
Intake + EMB bloedtest: € 180
Vervolgconsult per 15 minuten: € 17,50
EMB bloedtest zonder consult: € 100
Indicatie elasticiteit vaten: € 20

Bovenstaande tarieven zijn exclusief supplementen. De kosten van een vervolgconsult zijn afhankelijk van de duur van het consult. De eerste paar consulten duren het langst (maximaal 45 minuten). Na een aantal consulten zal 30 minuten per consult volstaan. Bedragen kunnen met PIN worden voldaan aan het einde van het consult. De factuur wordt per email nagezonden.

Vergoeding zorgverzekeraar:
Bent u aanvullend verzekerd? Dan komen de consulten in veel gevallen voor vergoeding in aanmerking van de zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig.

Vanaf 1 januari 2020 is Bewust Gezond Eten aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (level3) De orthomoleculaire consulten (prestatiecode 24000) vallen bij een aanvullende verzekering onder de dekking van de volgende verzekeraars: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Waarvoor kan je terecht

MEER INFORMATIE

Werkwijze

MEER INFORMATIE

Even voorstellen