Hoe gaat Bewust Gezond Eten te werk?

U vult het contactformulier in. Daarin vermeldt u:
– De zeer beknopte omschrijving van uw klacht/wens
– Uw naam
– Uw telefoonnummer en dag en tijdstip waarop u het beste te bereiken bent
– Uw emailadres
– Of u contact via mail/what’s app of telefoon wenst.

Ik neem contact met u op voor het plannen van een datum voor een kennismakingsgesprek.

1) Kennismakingsgesprek/Intake

We bespreken uw klachten, ziektegeschiedenis en eventuele erfelijke belastingen. Aan de hand van de klachten zal ik aangeven wat de (onderzoek)mogelijkheden zijn en of ik denk u te kunnen helpen of u moet doorverwijzen.
Mocht u medicijnen gebruiken en/of supplementen, dan verzoek ik u die mee te nemen.

Vragen die u kunt verwachten zijn:
-Wat zijn uw klachten
-Bent u onder behandeling van een arts/specialist
-Hoe lang heeft u klachten
-Kookt u elke dag
-Wat doet u aan beweging?

Mocht duidelijk zijn dat we een vervolgtraject in gaan, dan vraag ik u een een behandelovereenkomst te tekenen. Vervolgens bespreken we welk pakket het best bij u zou passen. U gaat naar huis met het verzoek een anamnese in te vullen en wordt u ook verzocht voor een aantal dagen een voedingsdagboek bij te houden (drinken/eten/hoeveelheden en tijdstippen).  Wanneer u gekozen heeft voor een EMB, dan zal deze tijdens de intake worden afgenomen.

Zodra ik beide heb ontvangen en geanalyseerd, neem ik contact met u op voor een vervolgafspraak.

2) Bespreken uitslagen

De anamnese, het voedingsdagboek, de eventuele medicatie en supplementen worden besproken en u krijgt een advies mee. Indien u ervoor gekozen heeft een EMB-test uit te laten voeren zal de uitslag hiervan worden meegenomen in het uiteindelijke advies. De bedoeling is dat ik u de weg wijs en dat u met de adviezen de ingeslagen weg gaat bewandelen.

Het kan zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is om tot een goed resultaat te kunnen leiden. Dit kan zijn dat ik u eerst naar uw arts verwijs of dat een aanvullend bloed- en/of ontlastingsonderzoek meer duidelijkheid kan bieden.
De bedoeling is dat u met zo min mogelijk consulten zelf aan de slag kunt. Het aantal vervolgconsulten zal afhankelijk zijn van hoe lang u al klachten ervaart, uw wens, uw inzet en uiteindelijk het behaalde resultaat. De praktijk wijst vaak uit dat de weg naar het ontwikkelen van de klachten net zo lang is als de weg naar een klachtenvrij bestaan.

Waarvoor kan ik terecht

MEER INFORMATIE

Tarieven

MEER INFORMATIE

Even voorstellen

MEER INFORMATIE